Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Marka Cichosza

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości, do egzekwowania zobowiązań pieniężnych oraz niepieniężnych w oparciu o tytuł wykonawczy, jak również do wykonania zabezpieczenia zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto komornik podejmuje inne czynności przewidziane prawem na wniosek uprawnionych podmiotów, takie jak sporządzenie protokołu stanu faktycznego czy sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym.

Komornik jest powoływany do działania przy określonym Sądzie Rejonowym, jednakże przepis artykułu 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji daje wierzycielowi prawo wyboru dowolnego komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi działalność komorników sądowych jest:

  • Kodeks Postępowania Cywilnego,
  • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji,
  • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników,
  • Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

W ramach prowadzonej działalności kancelaria posiada możliwość kierowania elektronicznych zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz do bazy Pesel, ZUS oraz systemu Ognivo.

Wnioski egzekucyjne mogą zostać skierowane za pośrednictwem platformy E-Sąd (EPU) jak również za pośrednictwem tradycyjnego listu.