Godziny urzędowania

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30 (w środy od 7:30 do 18:00).

Komornik przyjmuje interesantów we wtorek od 10:00 do 13:00.

Kasa czynna w godzinach pracy Kancelarii.

 

Konto bankowe

PKO BP SA 78 1020 1811 0000 0602 0175 1858

 

 

Prawo wyboru

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie całego kraju (art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).